CarMem - ACORD DE LICENȚĂ UTILIZATOR FINAL (EULA)

Ultima actualizare: 12 aprilie 2021

CarMem vă este licențiat (Utilizator final) de catre Sinica Group S.R.L., situata la adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad 61-63, Sectorul 1, București Tel: +40 (722) 661 651, București, 013811, România (în continuare: Licențiator), pentru utilizare numai în condițiile prezentului Acord de licență.

Prin descărcarea aplicației din Apple AppStore și a oricarei actualizari a acesteia (așa cum este permis de acest Acord de licență), indicați că sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile prezentului Acord de licență și că acceptați acest Acord de licență.

Părțile prezentului Acord de licență recunosc că Apple nu este parte la acest Acord de licență și nu este obligată de nicio dispoziție sau obligație cu privire la cerere, cum ar fi garanția, răspunderea, întreținerea și asistența acestora. Sinica Group S.R.L., nu Apple, este singurul responsabil pentru aplicatia licențiată și pentru conținutul acesteia.

Este posibil ca acest Acord de licență să nu prevadă reguli de utilizare a Aplicației care sunt în conflict cu cele mai recente Condiții de utilizare a App Store. Sinica Group S.R.L. recunoaște că a avut ocazia să revizuiască termenii menționați și acest Acord de licență nu intră în conflict cu aceștia.

Toate drepturile care nu vi s-au acordat în mod expres sunt rezervate.

CONTINUT

CarMem Carmem (în continuare: Aplicația) este un software creat pentru a fi un asistent discret și ușor de folosit pentru șoferii români. Îi ajută să nu uite de niciuna dintre certificările importante pe care trebuie să le dețină și sa se conformeze prevederilor legislative pentru a conduce în siguranță și a nu-i pune în pericol pe ei sau pe alți participanți la trafic. Și este personalizat pentru dispozitivele mobile Apple, inclusiv din punc de vedere al sincronizarii intre dispozitivele utilizatorului.

In Carmem șoferul poate să afle dintr-o privire starea mașinilor și a documentelor sale (datele introduse de utilizator) și, cel mai important, este anunțat in timp util când un document al masinii sau un document de conducător auto sau un eveniment urmează să expire, pentru a actiona înainte de expirarea acestora și a evita astfel o amenda sau un potential pericol legat de utilizarea masinii.

2.1 Vi se acordă o licență netransferabilă, neexclusivă, nesublicențială pentru a instala și utiliza aplicația licențiată pe orice Produse marca Apple pe care (Utilizatorul final) le dețineți sau le controlați și așa cum este permis de Regulile de utilizare stabilite în această secțiune și Termenii și condițiile App Store, cu excepția faptului că o astfel de aplicație licențiată poate fi accesată și utilizată de alte conturi asociate Dvs. (Utilizator final, Cumpărătorul) prin partajare familială sau achiziție de volum.

2.2 Această licență va reglementa, de asemenea, orice actualizări ale aplicației furnizate de licențiator care înlocuiesc, repară și / sau completează prima cerere, cu excepția cazului în care este prevăzută o licență separată pentru acea actualizare, caz în care vor prevala termenii noii licențe.

2.3 Nu puteți distribui sau pune aplicația la dispoziția terților (cu excepția cazului în care este permis de Termenii și condițiile Apple și cu acordul prealabil scris al Sinica Group S.R.L.), nu puteti sa vindeți, închiriați, împrumutați, închiriați sau redistribuiți aplicația în alt mod.

2.4 Nu puteți face inginerie inversă, traduce, dezasambla, integra, decompila, integra, elimina, modifica, combina, crea lucrări derivate sau actualizări ale, sa adaptați sau sa încercați să obțineți codul sursă al aplicației sau orice parte a acesteia (cu excepția Acordul prealabil scris al Sinica Group SRL).

2.5 Nu puteți copia (cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres prin prezenta licență și Regulile de utilizare) sau sa modificați cererea sau porțiuni din aceasta. Puteți crea și stoca copii numai pe dispozitivele pe care le dețineți sau le controlați pentru păstrarea copiilor de rezervă în conformitate cu termenii acestei licențe, Termenii și condițiile App Store și cu oricare alți termeni și condiții care se aplică dispozitivului sau software-ului utilizat. Nu puteți elimina niciun aviz de proprietate intelectuală. Sunteti de acord că nicio terță parte neautorizată nu poate avea acces în orice moment la aceste copii.

2.6 Încălcările obligațiilor menționate mai sus, precum și încercarea unei astfel de încălcări, pot fi supuse urmăririi penale și daunelor.

2.7 Licențiatorul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de licențiere.

3.1 Aplicația necesită o versiune de firmware IOS 13.0 sau mai recentă. Licențiatorul recomandă utilizarea celei mai recente versiuni a firmware-ului.

3.2 Licențiatorul încearcă să mențină aplicația actualizată astfel încât să respecte versiunile modificate/ noi ale firmware-ului și hardware-ului nou. Nu vi se acordă drepturi pentru a revendica o astfel de actualizare.

3.3 Confirmați că este responsabilitatea dvs. să confirmați și să determinați dacă dispozitivul utilizatorului final al aplicației pe care intenționați să utilizați aplicația îndeplinește specificațiile tehnice menționate mai sus.

3.4 Licențiatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile tehnice după cum consideră adecvat.

4.1 Licențiatorul este singurul responsabil pentru furnizarea oricăror servicii de întreținere și asistență pentru această aplicație licențiată. Puteți ajunge la licențiator la adresa de e-mail listată în Prezentarea generală a magazinului de aplicații pentru această aplicație licențiată.

4.2 Sinica Group S.R.L. iar utilizatorul final recunoaște că Apple nu are nicio obligație de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la aplicația licențiată.

Recunoașteți că licențiatorul va putea accesa și ajusta conținutul aplicației dvs. licențiate descărcate și al informațiilor dvs. personale și că utilizarea de catre licențiator a unor astfel de materiale și informații este supusă acordurilor dvs. legale cu licențiatorul și politicii de confidențialitate a licențiatorului: https://sinica.ro/privacy/.

Aplicația vă poate invita să contribuiți panouri de mesaje (messages boards), forumuri online și alte funcționalități și vă poate oferi posibilitatea de a crea, trimite, posta, afișa, transmite, efectua, publica, distribui sau difuza conținut și materiale pentru noi sau în aplicație, incluzând, dar nelimitându-se la text, scrieri, grafice, comentarii, sugestii sau informații personale sau alte materiale (colectiv, „Contribuții”). Atunci când creați sau puneți la dispoziție orice Contribuții, declarați și garantați că:

 1. Crearea, distribuția, transmiterea, afișarea publică sau performanța, precum și accesarea, descărcarea sau copierea contribuțiilor dvs. nu încalcă și nu vor încălca drepturile de proprietate, inclusiv, dar nu se limitează la drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretul comercial sau drepturile morale ale oricărui terț.
 2. Sunteți creatorul și proprietarul sau aveți licențele, drepturile, consimțămintele, eliberările și permisiunile necesare pentru a ne utiliza și a ne autoriza, aplicația și alți utilizatori ai aplicației să vă utilizăm contribuțiile în orice mod prevăzut de cerere și acești Termeni de utilizare.
 3. Aveți consimțământul scris, eliberarea și/ sau permisiunea scrisă a fiecărei persoane identificabile din Contribuțiile dvs. de a utiliza numele sau asemănarea sau fiecare persoană identificabilă pentru a permite includerea și utilizarea Contribuțiilor dvs. în orice mod prevăzut de către aplicație și acești Termeni de utilizare.
 4. Contribuțiile dvs. nu sunt false, inexacte sau înșelătoare.
 5. Contribuțiile dvs. nu sunt publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, scheme piramidale, scrisori în lanț, spam, corespondență în masă sau alte forme de solicitare.
 6. Contribuțiile dvs. nu sunt obscene, obraznice, lascive, murdare, violente, hărțuitoare, calomnioase, calomnioase sau inacceptabile (așa cum am stabilit-o noi).
 7. Contribuțiile dvs. nu ridiculizează, batjocoresc, denigrează, intimidează sau abuzează pe nimeni.
 8. Contribuțiile dvs. nu sunt utilizate pentru a hărțui sau a amenința (în sensul legal al acestor termeni) nicio altă persoană și pentru a promova violența împotriva unei anumite persoane sau a unei clase de oameni.
 9. Contribuțiile dvs. nu încalcă nicio lege, regulament sau regulă aplicabilă.
 10. Contribuțiile dvs. nu conțin niciun material care solicită informații personale de la oricine cu vârsta sub 18 ani sau care exploatează persoane sub 18 ani în mod sexual sau violent.
 11. Contribuțiile dvs. nu încalcă nicio lege aplicabilă privind pornografia infantilă sau destinată în alt mod să protejeze sănătatea sau bunăstarea minorilor.
 12. Contribuțiile dvs. nu includ comentarii jignitoare legate de rasă, origine națională, sex, preferințe sexuale sau handicap fizic.
 13. Contribuțiile dvs. nu încalcă altfel sau nu leagă de materiale care încalcă nicio prevedere a acestor Termeni de utilizare sau orice lege sau regulament aplicabil

Orice utilizare a Aplicației cu încălcarea celor de mai sus încalcă acești Termeni de utilizare și poate duce, printre altele, la încetarea sau suspendarea drepturilor dumneavoastră de utilizare a Aplicației.

Prin postarea Contribuțiilor dvs. în orice parte a Aplicației sau făcând Contribuțiile accesibile Aplicației prin conectarea contului dvs. din Aplicație la oricare dintre conturile dvs. de rețea socială, acordați automat și declarați și garantați că aveți dreptul de a ne acorda (Licentiatorului) un drept nerestrictionat, nelimitat, irevocabil, perpetuu, neexclusiv, transferabil, fără redevențe, plătit integral, drept mondial și licența de a găzdui, utiliza copii, reproduce, dezvălui, vinde, revinde, publica, distribui pe scara largă, redenumi, arhiva, stoca, ascunde în cache, afișa public, reformata, traduce, transmite, extrage (integral sau parțial) și distribui astfel de contribuții (incluzand, fără limitare, imaginea și vocea dvs.) în orice scop, publicitate comercială sau altfel, și să pregătim lucrări derivate sau să le încorporam în alte lucrări, cum ar fi Contribuții, și să acordam și să autorizam sublicențe ale celor de mai sus. Utilizarea și distribuția pot avea loc în orice format media și prin orice canal media.

Această licență se va aplica oricărui formular, suport media sau tehnologie cunoscută acum sau dezvoltată în viitor și include utilizarea de catre noi (Licentiator) a numelui dvs., numelui companiei și numele francizei, după caz, și a oricarei dintre mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, siglele, și imagini personale și comerciale pe care le furnizați. Renunțați la toate drepturile morale din contribuțiile dvs. și garantați că drepturile morale nu au fost altfel afirmate în contribuțiile dvs.

Nu afirmăm nicio proprietate asupra contribuțiilor dvs. Vă păstrați proprietatea deplină asupra tuturor contribuțiilor dvs. și a oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate asociate contribuțiilor dvs. Nu suntem răspunzători pentru orice declarații sau declarații din contribuțiile dvs. furnizate de dvs. în orice domeniu al aplicației. Sunteți singurul responsabil pentru contribuțiile dvs. la cerere și sunteți de acord în mod expres să ne exonerați de orice responsabilitate și să vă abțineți de la orice acțiune legală împotriva noastră ( a Licentiatorului) cu privire la contribuțiile dvs.

Avem dreptul, la discreția noastră unică și absolută, (1) să edităm, să redactăm sau să modificăm în alt mod orice contribuții; (2) pentru a reclasifica orice contribuții pentru a le plasa în locații mai adecvate din cerere; și (3) să pre-ecranizați sau să ștergem orice contribuții în orice moment și din orice motiv, fără notificare prealabilă. Nu avem nicio obligație să vă monitorizăm contribuțiile.

8.1 Licențiatorul nu își asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru orice daune cauzate ca urmare a încălcării obligațiilor conform Secțiunii 2 a prezentului Acord. Pentru a evita pierderea datelor, vi se cere să utilizați funcțiile de rezervă ale aplicației în măsura permisă de termenii și condițiile de utilizare ale unor terțe părți. Sunteți conștient de faptul că, în cazul modificărilor sau manipulărilor aplicației, nu veți avea acces la aplicația licențiată.

9.1 Licențiatorul garantează că aplicația nu conține spyware, troieni, viruși sau orice alt malware în momentul descărcării. Licențiatorul garantează că aplicația funcționează așa cum este descris în documentația utilizatorului.

9.2 Nu este furnizată nicio garanție pentru aplicația care nu este executabilă pe dispozitiv, care a fost modificată neautorizat, manipulată necorespunzător sau culpabil, combinată sau instalată cu hardware sau software necorespunzător, utilizată cu accesorii necorespunzătoare, indiferent dacă de către dvs. sau de către terți sau dacă există și alte motive în afara sferei de influență a Sinica Group SRL, care afectează executabilitatea Aplicației.

9.3 Vi se cere să inspectați aplicația imediat după instalare și să anunțați Sinica Group S.R.L. despre problemele descoperite fără întârziere prin e-mailul furnizat în Revendicările produsului.

Raportul privind defectele va fi luat în considerare și investigat în continuare dacă a fost trimis prin poștă în termen de nouăzeci (90) de zile de la descoperire.

9.4 Dacă confirmăm că aplicația este defectă, Sinica Group S.R.L. își rezervă opțiunea de a remedia situația fie prin soluționarea defectului, fie prin livrarea de înlocuitor.

9.5 În cazul în care cererea nu este conformă cu orice garanție aplicabilă, puteți notifica operatorul App-Store și prețul de achiziție al aplicației dvs. vă va fi rambursat. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Operatorul-magazin-aplicație si Licentiatorul nu vor avea nicio altă obligație de garanție cu privire la aplicație, precum și orice alte pierderi, pretenții, daune, răspunderi, cheltuieli și costuri atribuibile oricărei neglijențe de a adera la orice garanție.

9.6 În cazul în care utilizatorul este antreprenor, orice reclamație bazată pe defecte expiră după o perioadă legală de prescripție în valoare de douăsprezece (12) luni după ce Aplicatia a fost pusă la dispoziția utilizatorului. Perioadele legale de prescripție date de lege se aplică utilizatorilor care sunt consumatori.

Sinica Group S.R.L. și Utilizatorul final recunosc că Sinica Group SRL, și nu Apple, este responsabilă pentru soluționarea oricăror revendicări ale Utilizatorului final sau ale oricărei terțe părți referitoare la cererea licențiată sau deținerea și / sau utilizarea de către Utilizatorul final a respectivei aplicații licențiate, incluzând, dar fără a se limita la:
(i) creanțe privind răspunderea pentru produs;
(ii) orice afirmație conform căreia cererea licențiată nu respectă orice cerință legală sau de reglementare aplicabilă; și
(iii) reclamații apărute în temeiul protecției consumatorilor, confidențialității sau legislației similare, inclusiv în legătură cu utilizarea de catre aplicația licențiata a HealthKit și HomeKit.

Declarați și garantați că nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargou al Guvernului SUA sau care a fost desemnată de Guvernul SUA drept țară de „sprijin terorist” și că nu sunteți listat pe nicio listă a guvernului SUA cu părți interzise sau restricționate.

Pentru întrebări generale, reclamații, întrebări sau reclamații cu privire la cererea autorizată, vă rugăm să contactați:

Echipa de dezvoltatori

61-63 Ion Ionescu De La Brad Blvd. 1st Sector, Bucharest

Tel: +40 (722) 661 651 Bucharest, Bucharest 013811 Romania

developer@sinica.ro

Sinica Group S.R.L. reprezintă și garantează că Sinica Group S.R.L. va respecta termenii aplicabili la terte parti ai contractului atunci când utilizați aplicația licențiată.

În conformitate cu secțiunea 9 din „Instrucțiunile pentru termenii minimi ai acordului de licență pentru utilizatorul final al dezvoltatorului”, Apple și filialele Apple vor fi terți beneficiari ai acestui acord de licență pentru utilizatorul final și – după acceptarea dvs. de către aceștia a termenilor și condițiilor acestei licențe acord, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica acest Acord de licență pentru utilizatorul final împotriva Dvs. ca beneficiar terț al acestuia.

Sinica Group S.R.L. și Utilizatorul final recunoaște că, în cazul oricărei revendicări terțe, că cererea licențiată sau deținerea și utilizarea de către Utilizatorul final a respectivei aplicații licențiate încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terțelor părți, Sinica Group SRL și nu Apple, va fi singurul responsabil pentru anchetă, apărare, soluționare și descărcare sau orice astfel de reclamații privind încălcarea proprietății intelectuale.

Acest acord de licență este guvernat de legile din România, excluzând regulile sale privind conflictele de legi.

17.1 În cazul în care oricare dintre condițiile prezentului acord ar trebui să fie sau să devină invalid, valabilitatea dispozițiilor rămase nu va fi afectată. Termenii nevalizi vor fi înlocuiți cu termeni valizi formulați într-un mod care va atinge scopul principal.

17.2 Acordurile colaterale, modificările și modificările sunt valabile numai dacă sunt stabilite în scris. Clauza precedentă poate fi renunțată numai în scris.